Implanty Bydgoszcz

Implantologia

Implantologia jest Naszą wielką pasją. Przeprowadzając zabiegi implantologiczne stosujemy światowej marki wszczepy ALPHA BIO tec. Wybór ilości oraz rodzaju implantu zębów przeprowadza lekarz podczas kwalifikacji pacjenta do zabiegu.

Przedstawiamy podstawowy proces odtworzenia braku zębowego z zastosowaniem wszczepu.

Pierwsza wizyta polega na wnikliwym badaniu klinicznym oraz analizie badań obrazowych. Podczas tej wizyty lekarz informuje pacjenta o sposobie przeprowadzenia zabiegu. Przekazuje również zalecenia pozabiegowe oraz ustala termin kolejnej wizyty.

Druga wizyta polega na implantacji wszczepu. W znieczuleniu miejscowym, po wykonaniu niewielkiego cięcia śluzówki lekarz wprowadza implant w tkankę kostną. Zakładane są szwy na okres 7 dni.

Trzecia wizyta polega na kontroli- lekarz ogląda miejsce implantacji oraz usuwa szwy

Czwarta wizyta odbywa się po czasie niezbędnym do zakończenia procesu osteointegracji. Najczęściej odbywa się to po 4 do 6 miesięcy. Po tym okresie lekarz odsłania implant i zakłada śrubę gojącą.

Profilaktyka stomatologiczna

Czym jest implant stomatologiczny?

Implant stomatologiczny to syntetyczny model korzenia zęba, stanowiący bazę pod koronę, protezę czy most. Implant dentystyczny zostaje zaimplementowany w kości szczęki lub żuchwy. W stomatologii stanowi jedyne tego typu rozwiązanie, które nie maskuje wyłącznie braku zęba, ale w całości odtwarza jego prawidłową, dobrze funkcjonującą budowę. W konsekwencji pacjent zyskuje zdrowy, naturalnie wyglądający ząb w miejscu ubytku. Odpowiedniki korzeni wykonywane są z tytanu, który przez organizm ludzki traktowany jest jako materiał biozgodny. Implanty wszczepiane są w kość w taki, sposób, aby wokół nich wytworzyła się wzmacniająca struktura naturalnej tkanki kostnej. Proces zespolenia implantu z kością żuchwy lub szczęki nazywany jest osteointegracją.

Sam implant stomatologiczny nie dopełnia braku naturalnego zęba. Stanowi on jedynie silną bazę pod odbudowę protetyczną tj. koronę, protezę czy most. Dopiero po wszczepieniu implantu, przejściu okresu osteointegracji oraz założeniu odpowiedniej protezy zębowej, zyskuje się nowy, piękny żab, strukturą maksymalnie zbliżony do naturalnego.

Kolejne etapy

 

Kolejne etapy są już etapami protetycznymi różniącymi się zasadniczo od siebie w przypadku zastosowania poszczególnych uzupełnień protetycznych.

Korona protetyczna na implancie zębowym pozbawiona jest wszystkich wad klasycznego mostu. Podstawową jej zaletą jest brak konieczności szlifowania zębów sąsiednich. Takie rozwiązanie jest optymalne i dlatego w Klinice Platinum wszędzie gdzie jest to możliwe rekomendujemy tę metodę leczenia.

Etapy wykonania korony na implancie zębowym:

 • Po 2 tygodniach od założenia śruby gojącej lekarz wykonuje wycisk protetyczny. Następny etap odbywa się w laboratorium dentystycznym gdzie technik modeluje koronę protetyczną. Po okresie około tygodnia na ostatniej trzeciej wizycie lekarz oddaje pacjentowi koronę protetyczną.
 • Most protetyczny oparty na implancie: w przypadku gdy konieczna jest odbudowa większej ilości zębów proponujemy naszym pacjentom mosty protetyczne oparte na implantach. Chronologia wizyt oraz wykonawstwo laboratoryjne jest analogiczne jak w przypadku koron na implantach.
 • Protezy ruchome na implantach: te rewolucyjne uzupełnienia niwelują wady protez ruchomych w ogromny sposób zwiększając komfort życia. Po zastosowaniu odpowiedniej ilości wszczepów lekarz osadza na nich elementy retencyjne dzięki którym wykonane uzupełnienie ma doskonałą retencję i stabilizację. Brak ruchomości protez umożliwia korzystanie z nich w sposób komfortowy i pewny. Najprostszym rozwiązaniem bardzo często stosowanym w Klinice Platinum jest proteza dolna oparta na dwóch implantach.

Etapy wykonania protezy opartej na implantach zębów

 • Po 4-6 miesiącach od wszczepienia implantu chirurg nacina dziąsło i zakłada śruby gojące. Po dwóch tygodniach odbywa się druga wizyta podczas której lekarz protetyk przykręca do implantu zatrzaski retencyjne oraz wykonuje wyciski protetyczne. Po wykonaniu protezy w laboratorium lekarz oddaje uzupełnienie pacjentowi.

Zalety leczenia implantoprotetycznego

 
 1. Maksymalnie zbliżone do naturalnego odtworzenie uzębienia. Implant zęba będący substytutem korzenia jest wykonany z biokompatybilnego tytanu, oznacza to że jest to materiał biozgodny czego dowodem jest proces osteointegracji podczas którego komórki kości wrastają w powierzchnię wszczepu cementując go trwale z otaczająca tkanką. Biozgodność tytanu minimalizuje odczyny alergiczne i możliwość odrzucenia wszczepu. Gdy dojdzie do procesu osteointegracji wszczep okazuje się być idealnym korzeniem na który lekarz może ufiksować koronę protetyczną.

 2. Możliwość rezygnacji ze szlifowania zębów sąsiednich. Podczas wykonaniu klasycznego mostu protetycznego zęby sąsiadujące z brakiem zębowym muszą zostać oszlifowane- oznacza to że z powierzchni korony lekarz musi usunąć od 1,5 do 2 mm naturalnej tkanki zęba. Nie jest to jedyna wada- samo szlifowanie jest urazem dla miazgi- żywej tkanki która znajduje się w wewnętrznej części zęba. Jeśli dojdzie do jej uszkodzenia konieczne jest leczenie kanałowe. Leczenie implantami eliminuje te problemy.

 3. Doskonała biomechanika- korona protetyczna przenosi siły na implant, dzięki któremu przenoszone są one na otaczającą kość.

 4. Komfort psychiczny zapewniony przez nieawaryjne, pewne rozwiązanie.

Najczęstsze pytania

 
 1. Czy zabieg implantacji boli? NIE- zabieg implantacji przeprowadzony jest w znieczuleniu miejscowym całkowicie blokującym receptory bólowe tzw. nocyreceptory. Dzięki temu pacjenci nie czują bólu. Często po wykonanym zabiegu w Klinice Platinum są zdziwieni ze podczas zabiegu nie odczuwali dolegliwości. Po zabiegu możliwy jest nieznaczny dyskomfort dlatego pacjent otrzymuje receptę na lek przeciwbólowy.

 2. Jaka jest gwarancja na implant? Implantologia jest stosunkowo młodą dziedziną, pierwszy implant został wszczepiony nieco ponad 50 lat temu, więc nie mamy możliwości określenia granicy żywotności implantu w jamie ustnej. Utrzymanie implantu zależy od higieny , warunków zwarcia oraz systematycznych wizyt kontrolnych. Niemożliwe jest więc ustalenie standardu. Jeśli chodzi o skuteczność tej metody określana jest ona na poziomie 95 -98 %.

 3. W jaki sposób lekarz zakłada implant zęba? Po podaniu znieczulenia lekarz nacina śluzówkę i wykonuje otwór w kości na odpowiednią, ściśle określoną długość. Po wykonaniu otworu poszerza go wytwarzając odpowiedniej wielkości łoże. Następnie chirurg umieszcza w łożu implant i zabezpiecza go śrubą zamykającą oraz zaszywa ranę.

 4. Czy podczas leczenia implantologicznego chodzę bez zębów? NIE – w Klinice Platinum stosujemy uzupełnienia tymczasowe zwiększając tym samym komfort Naszych pacjentów.

Implantologiczna chirurgia regeneracyjna

 

W przypadku gdy warunki anatomiczne nie pozwalają na założenie implantu zębowego chirurg posiada możliwości chirurgii odtwórczej polegającej na regeneracji tkanki kostnej i dziąsłowej. Rodzaje zabiegów oferowanych w Klinice Platinum:

 • Podniesienie dna zatoki szczękowej - SINUS LIFT: w przypadku kiedy zęby z bocznych odcinków szczęki zostaną utracone dochodzi do tzw. pneumatyzacji szczęki. Proces ten polega na niczym innym tylko powiększaniu się objętości sąsiadującej zatoki, a tym samym zmniejszaniu się bazy kostnej, w którą można założyć implant. W konsekwencji dno zatoki obniża się, ostatecznie pozostawiając jedynie cienką blaszkę kostną pod śluzówką jamy ustnej. Dzięki możliwościom technologicznym w Klinice Platinum chirurg może zwiększyć objętość tkanki kostnej umożliwiając tym samym założenie wszczepów
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego: w przypadku wąskiego, szablowatego wyrostka zębodołowego ilość tkanki kostnej jest niewystarczająca. Chirurg może przeciąć wyrostek wzdłuż i przy pomocy odpowiednich narzędzi rozdzielić dwie blaszki kostne umożliwiając tym samym wprowadzenie implantów.
 • Sterowana regeneracja tkanki dziąsłowej: w przypadku braku tkanek miękkich chirurg dzięki specjalistycznym zabiegom śluzówkowo-dziąsłowym ma możliwość zwiększenia objętości dziąsła tak aby ostateczny efekt estetyczny był optymalny. W zależności od potrzeb wykonywane są przeszczepy śluzówki, tkanki łącznej, płaty uszypułowane i rolowane.
 • PRF – osocze bogatopłytkowe platelet rich fibrin: zabieg polegający na pobraniu krwi pacjenta, odwirowaniu jej i uzyskaniu fibryny bagatopłytkowej- swoistego koktajlu komórek macierzystych, limfocytów oraz czynników wzrostu. Po odpowiednim opracowaniu struktura PRF aplikowana w pole zabiegowe uszczelnia ranę tworząc barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Obecność czynników wzrostu stymuluje powstawanie nowej tkanki dając rewolucyjne możliwości regeneracyjne. Produkcja PRF w Klinice Platinum trwa ok. 20 minut i odbywa się w czasie zabiegu chirurgicznego.
 • Pobranie bloczka kostnego: w przypadku znacznych ubytków kostnych stosowanie samych materiałów kościozastępczych jest niewystarczające. W takich przypadkach konieczne jest pobranie bloczków kostnych. Materiał kostny pobiera się z okolicy bródkowej lub z tylnego odcinka żuchwy. Ubytki w miejscu dawczym uzupełnia się materiałem kościozastępczym, a bloczki kostne fiksuje w miejscu biorczym przy pomocy specjalnych śrub. Dzięki zastosowaniu PIESOSURGERY oraz PRF takie zabiegi przeprowadzane w Klinice Platinum są bezbolesne i bezpieczne.

CENNIK IMPLANTÓW

 

Implant

2500 zł

Sinus lift metodą zamkniętą

1000 zł

Sinus lift metodą otwartą

2000 zł

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego

800 zł

Augmentacja wyrostka zębodołowego

2000 zł

Przeszczep bloczka kostnego

2000 zł

Śruba gojąca

250 zł

ul.Teofila Gackowskiego 1C

85-137 Bydgoszcz

882464530

Zadzwoń i umów się!

Zapraszamy:

Pn: - Pt: 9:00 - 19:00