Implanty Bydgoszcz

implanty zębów bydgoszcz

Uzupełnienie braków zębowych pozwala pacjentowi odzyskać pewność siebie. Chcąc wybrać bardzo stabilną, trwałą na lata metodę odtworzenia uśmiechu, warto skłonić się ku procedurze implantologii. Jak wygląda zabieg wszczepienia implantu zębowego? Co należy wiedzieć o całym procesie leczenia?

Proces leczenia implantologicznego

Leczenie implantologiczne to wieloetapowy proces. Zanim pacjent odzyska pełny i estetyczny uśmiech musi odbyć kilka wizyt w gabinecie stomatologicznym. Jak zatem są wszczepiane implanty zębów?

Poniżej przedstawiamy proces odtworzenia braków zębowych:

Pierwsza wizyta polega na wnikliwym badaniu klinicznym oraz analizie badań obrazowych. Podczas tej konsultacji lekarz informuje pacjenta o sposobie przeprowadzenia zabiegu. Przekazuje również zalecenia pozabiegowe oraz ustala termin, kiedy zostaną wszczepione implanty zębowe.

Druga wizyta polega na implantacji wszczepu. W znieczuleniu miejscowym, po wykonaniu niewielkiego nacięcia śluzówki lekarz wprowadza implant w tkankę kostną. Zakładane są szwy na okres 7 dni.

Trzecia wizyta polega na kontroli. Lekarz ogląda miejsce implantacji oraz zdejmuje szwy.

Czwarta wizyta odbywa się po czasie niezbędnym do zakończenia procesu osteointegracji. Najczęściej odbywa się to po 4 do 6 miesiącach. Lekarz odsłania wówczas implant i zakłada śrubę gojącą.

Czym jest implant stomatologiczny?

Implant stomatologiczny to syntetyczny model korzenia zęba, stanowiący bazę pod koronę, protezę czy most. Implant dentystyczny zostaje zaimplementowany w kości szczęki lub żuchwy.

W stomatologii stanowi jedyne tego typu rozwiązanie, które nie maskuje wyłącznie braku zęba, ale w całości odtwarza jego prawidłową, dobrze funkcjonującą budowę.

W konsekwencji pacjent zyskuje zdrowy, naturalnie wyglądający ząb w miejscu ubytku. Odpowiedniki korzeni wykonywane są z tytanu, który przez organizm ludzki traktowany jest jako materiał biozgodny.

Implanty zębowe wszczepiane są w kość w taki sposób, aby wokół nich wytworzyła się wzmacniająca struktura naturalnej tkanki kostnej. Proces zespolenia implantu z kością żuchwy lub szczęki nazywany jest osteointegracją.

Sam implant stomatologiczny nie dopełnia braku naturalnego zęba. Stanowi on jedynie silną bazę pod odbudowę protetyczną tj. koronę, protezę czy most.

Dopiero po wszczepieniu implantu zębowego, przejściu okresu osteointegracji oraz założeniu odpowiedniej protezy zębowej, zyskuje się nowy, piękny ząb strukturą maksymalnie zbliżony do naturalnego.

Wszczepienie implantu – kolejne etapy

Kolejne etapy stanowią procedurę protetyczną i różnią się zasadniczo od siebie w przypadku zastosowania poszczególnych uzupełnień protetycznych.

Korona protetyczna na implancie zębowym pozbawiona jest wszystkich wad klasycznego mostu. Podstawową jej zaletą jest brak konieczności szlifowania zębów sąsiednich. Takie rozwiązanie jest optymalne i dlatego w Klinice Platinum wszędzie, gdzie jest to możliwe rekomendujemy tę metodę leczenia.

Etapy wykonania korony na implancie zębowym:

 • Po 2 tygodniach od założenia śruby gojącej lekarz wykonuje skan wewnątrzustny.
 • Następny etap odbywa się w laboratorium dentystycznym, gdzie technik modeluje koronę protetyczną.
 • Po okresie około tygodnia na ostatniej, trzeciej wizycie lekarz oddaje pacjentowi koronę protetyczną.

Etapy wykonania mostu protetycznego na implancie zębowym:

W przypadku gdy konieczna jest odbudowa większej ilości zębów proponujemy naszym pacjentom mosty protetyczne oparte na implantach. Chronologia wizyt oraz wykonawstwo laboratoryjne jest analogiczne jak w przypadku koron na implantach.

Etapy wykonania protez ruchomych na implantach zębowych:

Te rewolucyjne uzupełnienia niwelują wady protez ruchomych w ogromny sposób zwiększając komfort codziennego funkcjonowania.

Po zastosowaniu odpowiedniej ilości wszczepów lekarz osadza na nich elementy retencyjne, dzięki którym wykonane uzupełnienie ma doskonałą retencję i stabilizację. Brak ruchomości protez umożliwia korzystanie z nich w sposób komfortowy i pewny.

Najprostszym rozwiązaniem bardzo często stosowanym w Klinice Platinum jest proteza dolna oparta na dwóch implantach.

 • Po 4-6 miesiącach od wszczepienia implantu chirurg nacina dziąsło i zakłada śruby gojące.
 • Po dwóch tygodniach odbywa się druga wizyta podczas której lekarz protetyk przykręca do implantu zatrzaski retencyjne oraz wykonuje wyciski protetyczne.
 • Po wykonaniu protezy w laboratorium lekarz oddaje uzupełnienie pacjentowi.

Zalety leczenia implantoprotetycznego

Implanty zębów są maksymalnie przybliżone do naturalnego odtworzenie uzębienia. Stanowią substytut korzenia.

Najczęściej są wykonane z biokompatybilnego tytanu, dzięki czemu zachodzi proces osteointegracji. Komórki kości wrastają w powierzchnię wszczepu cementując go trwale z otaczająca tkanką.

Co więcej, biozgodność tytanu minimalizuje odczyny alergiczne i możliwość odrzucenia wszczepu. Gdy dojdzie do procesu osteointegracji wszczep okazuje się być idealnym korzeniem, na który lekarz może ufiksować koronę protetyczną.

Implanty zębowe dają możliwość rezygnacji ze szlifowania zębów sąsiednich. Podczas wykonania klasycznego mostu protetycznego zęby sąsiadujące z brakiem zębowym muszą zostać oszlifowane – oznacza to, że z powierzchni korony lekarz usuwa od 1,5 do 2 mm naturalnej tkanki zęba.

Nie jest to jedyna wada. Samo szlifowanie jest urazem dla miazgi – żywej tkanki, która znajduje się w wewnętrznej części zęba. Jeśli dojdzie do jej uszkodzenia konieczne jest leczenie kanałowe. Leczenie implantami eliminuje te problemy.

Ponadto implanty zębów charakteryzują się bardzo dobrą biomechaniką. Oznacza to, że korona protetyczna przenosi siły na implant, wskutek czemu finalnie są one rozłożone na otaczającą kość.

Ten rodzaj uzupełnień braków zębowych wiąże się również z poprawą komfortu psychicznego pacjenta, ponieważ stanowi nieawaryjne i pewne rozwiązanie.

Implantologia – najczęstsze pytania

Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości na temat procedury implantologicznej, odpowiadamy na najczęstsze pytania pacjentów.

 • Czy zabieg implantacji boli? Procedura jest przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym całkowicie blokującym receptory bólowe tzw. nocyreceptory. Często po wykonanym zabiegu w pacjenci są zdziwieni, że podczas implantacji nie odczuwali żadnych dolegliwości. Po zabiegu możliwy jest nieznaczny dyskomfort, dlatego lekarz wystawia receptę na lek przeciwbólowy.
 • Jaka jest gwarancja na implant? Implantologia jest stosunkowo młodą dziedziną. Pierwszy implant został wszczepiony nieco ponad 50 lat temu, więc nie mamy możliwości określenia granicy żywotności implantu w jamie ustnej. Utrzymanie implantu zależy od higieny, warunków zwarcia oraz systematycznych wizyt kontrolnych. Niemożliwe jest więc ustalenie standardu. Jeśli chodzi o skuteczność tej metody określana jest ona na poziomie 95-98 %.
 • W jaki sposób lekarz zakłada implant zęba? Po podaniu znieczulenia lekarz nacina śluzówkę i wykonuje otwór w kości na odpowiednią, ściśle określoną długość. Po wykonaniu otworu poszerza go wytwarzając odpowiedniej wielkości łoże. Następnie chirurg umieszcza w łożu implant i zabezpiecza go śrubą zamykającą oraz zaszywa ranę.
 • Czy podczas leczenia implantologicznego pacjent chodzi z odsłoniętymi brakami w uzębieniu? Bynajmniej. W Klinice Platinum stosujemy uzupełnienia tymczasowe.

Implantologiczna chirurgia regeneracyjna

W przypadku gdy warunki anatomiczne nie pozwalają na założenie implantu zębowego chirurg posiada możliwości chirurgii odtwórczej polegającej na regeneracji tkanki kostnej i dziąsłowej. Rodzaje zabiegów oferowanych w Klinice Platinum:

 • Podniesienie dna zatoki szczękowej – SINUS LIFT. W przypadku, kiedy zęby z bocznych odcinków szczęki zostaną utracone dochodzi do tzw. pneumatyzacji szczęki. Proces ten polega na niczym innym tylko powiększaniu się objętości sąsiadującej zatoki, a tym samym zmniejszaniu się bazy kostnej, w którą można założyć implant. W konsekwencji dno zatoki obniża się, ostatecznie pozostawiając jedynie cienką blaszkę kostną pod śluzówką jamy ustnej. Dzięki możliwościom technologicznym w Klinice Platinum chirurg może zwiększyć objętość tkanki kostnej ułatwiając tym samym założenie wszczepów.
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego. W przypadku wąskiego, szablowatego wyrostka zębodołowego ilość tkanki kostnej jest niewystarczająca. Chirurg może przeciąć wyrostek wzdłuż i przy pomocy odpowiednich narzędzi rozdzielić dwie blaszki kostne umożliwiając tym samym wprowadzenie implantów.
 • Sterowana regeneracja tkanki dziąsłowej. W sytuacji braku tkanek miękkich chirurg dzięki specjalistycznym zabiegom śluzówkowo-dziąsłowym ma możliwość zwiększenia objętości dziąsła tak, aby ostateczny efekt estetyczny był optymalny. W zależności od potrzeb wykonywane są przeszczepy śluzówki, tkanki łącznej, płaty uszypułowane i rolowane.
 • PRF – osocze bogatopłytkowe platelet rich fibrin. Zabieg polega na pobraniu krwi pacjenta, odwirowaniu jej i uzyskaniu fibryny bagatopłytkowej – swoistego koktajlu komórek macierzystych, limfocytów oraz czynników wzrostu. Po odpowiednim opracowaniu struktura PRF aplikowana w pole zabiegowe uszczelnia ranę tworząc barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Obecność czynników wzrostu stymuluje powstawanie nowej tkanki dając rewolucyjne możliwości regeneracyjne. Produkcja PRF w Klinice Platinum trwa ok. 20 minut i odbywa się w czasie zabiegu chirurgicznego.
 • Pobranie bloczka kostnego. W przypadku znacznych ubytków kostnych stosowanie samych materiałów kościozastępczych jest niewystarczające. W takich przypadkach konieczne jest pobranie bloczków kostnych. Materiał kostny pobiera się z okolicy bródkowej lub z tylnego odcinka żuchwy. Ubytki w miejscu dawczym uzupełnia się materiałem kościozastępczym, a bloczki kostne fiksuje w miejscu biorczym przy pomocy specjalnych śrub. Dzięki zastosowaniu PIESOSURGERY oraz PRF takie zabiegi przeprowadzane w Klinice Platinum są bezbolesne i bezpieczne.

Implanty Bydgoszcz – umów się na wizytę

Leczenie implantologiczne daje pacjentom możliwość odtworzenia pełnego uśmiechu w sposób nie tylko trwały i bezpieczny, ale również niezwykle efektowny i naturalny.

Dlatego warto umówić się na pierwszą konsultację, podczas której nasz specjalista nie tylko omówi wszelkie niejasności związane z przebiegiem implantacji, ale również stworzy szczegółowy plan leczenia i wykluczy wszelkie przeszkody do wykonania zabiegu.

Implantologia jest naszą wielką pasją. Przeprowadzając zabiegi implantologiczne stosujemy światowej marki wszczepy ALPHA BIO tec. Wybór ilości oraz rodzaju implantu zębów przeprowadza lekarz podczas kwalifikacji pacjenta do zabiegu.

Cennik

Implant Alph Bio tech

3000 PLN

Implant Straumann

4000 PLN

Sinus lift metodą zamkniętą

1500 PLN

Sinus lift metodą otwartą

5000 PLN

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego

1500 PLN

Regeneracja tkanki kostnej

5000 - 7000 PLN

Przeszczep bloczka kostnego

5000 PLN

Śruba gojąca

300 PLN

Korona porcelanowa na metalu na łączniku indywidualnym

3000 PLN

Korona porcelanowa na cyrkonie na łączniku indywidualnym

3500 PLN

Łącznik cyrkonowy

+500 PLN

Proteza na czterech implantach

od 20 000 PLN

Proteza na dwóch implantach

od 10 000 PLN

Uzupełnienie protetyczne stałe oparte na implantach

od 40 000 PLN

Platinum

Poznaj opinie naszych pacjentów

Platinum

Umów się na wizytę

Zależy Ci na zdrowym i pięknym uśmiechu? Wystarczy, że wypełnisz i wyślesz poniższy formularz, a my zajmiemy się resztą!